Όροι επισκευών

Όροι επισκευής συσκευών

Ανάθεση της συσκευής σας προς επισκευή στην εταιρεία μας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:

Χρόνος επισκευής

Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην σελίδα της εκάστοτε επισκευής είναι ενδεικτικό. Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η επισκευή να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό. Ο χρόνος εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του/των ανταλλακτικών και την φύση της βλάβης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον χρόνος παρακολούθησης της συσκευής μετά την επισκευή.

Υλικά αντικατάστασης

Στις περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση υλικών θα σας παραδώσουμε και τα παλιά υλικά. Μόνο σε περίπτωση ζητηθεί από εσάς, αυτά θα προωθούνται για ανακύκλωση/καταστροφή. Σε περιπτώσεις κατεστραμμένων μπαταριών δεν είναι δυνατή η αποστολή ή φύλαξη και προωθούνται για ανακύκλωση.

Ευθύνη

Αναθέτοντας της επισκευή της συσκευής σας στην εταιρεία μας, συμφωνείτε και αποσύρετε κάθε ευθύνη απο την εταιρεία μας, για ζημιές που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται μόνο εδώ, για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής όπως επίσης διαφεύγοντα κέρδη από δραστηριότητες όπου χρησιμοποιείτε την συσκευή σας, έξοδα μετακίνησης, κέρδη, ζημίες και ότι άλλο σχετίζετε με την υπό επισκευή συσκευή.

Απώλεια δεδομένων

Τα δεδομένα της συσκευής σας που είναι προς επισκευή μπορεί να διαγραφούν ολοσχερώς. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά την διαδικασία επισκευής. Έχετε την απόλυτη ευθύνη να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα οποία χρεώνονται επιπλέον κατόπιν συνεννόησης.

Προσωπικά δεδομένα

Το προσωπικό μας δεν θα πλοηγηθεί στα αρχεία σας κατά την επισκευή εκτός και αν αυτά σχετίζονται με την διαδικασία της επισκευής. Παρακαλούμε αφαιρέστε πριν παραδώσετε την συσκευής σας, όλα τα προσωπικά ή απόρρητα δεδομένα τα οποία δεν επιθυμείτε να έχει πρόσβαση κανείς.

Βλάβες κατά την διάρκεια της επισκευής

Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την διαδικασία επισκευής (π.χ. αφαίρεση πλακέτας, αλλαγή τζαμιού ή LCD, κόλληση επαφής) υπάρχει η πιθανότητα οριστικής βλάβης του υλικού και να μην επιδέχεται επιπλέον επισκευής ή μπορεί να απαιτείται η αντικατάστασή του ή μπορεί ακόμα και να καταστήσει την συσκευή μη λειτουργική κάτι για το οποίο η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Ενδέχεται κατά την διαδικασία αποσυναρμολόγησης της συσκευής ή οποία είχε υποστεί πτώση ή και από άλλη αιτία, να επέλθει οριστική βλάβη σε εξαρτήματα, πλαστικά ή και σε ηλεκτρονικές πλακέτες.

Αποστολή συσκευών προς επισκευή

Σε περίπτωση αποστολής, συσκευάστε την προς αποστολή συσκευή με προστατευτικές φούσκες (αεροπλάστ) ή κάτι αντίστοιχο και κουτί. Το Shop13 δε φέρει ευθύνη για φθορές ή καταστροφές των συσκευών σας κατά την διάρκεια της μεταφοράς λόγω ελλιπούς συσκευασίας. Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την εταιρία μας, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται κατά περίπτωση με έξοδα μεταφοράς.

Ελάχιστη χρέωση - Άρνηση επισκευής

Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ασύμφορη την επισκευή του προϊόντος μετά τον έλεγχο (άρνηση επισκευής), υπάρχει ανά περίπτωση ελάχιστη χρέωση 10€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το κόστος διάγνωσης.

Εγγύηση επισκευής

Η εγγύηση επισκευής καλύπτει μόνο το μέρος ή τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν στην αρχική επισκευή.
Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.
Δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα(κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο).

Χρόνος αποθήκευσης

Μετά το πέρας 3 μηνών από την επισκευή και εφόσον ο πελάτης δεν έχει ανταποκριθεί στις τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις μας για την παραλαβή της συσκευής του, το Shop13 δεν φέρει καμία ευθύνη για την περαιτέρω φύλαξη της.

Δικαίωμα άρνησης

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα άρνησης επισκευής σε περίπτωση που θεωρεί ότι είναι πέρα από το πεδίο των δυνατοτήτων της ή για άλλο εύλογο λόγο.

Αλλαγές στους όρους επισκευών

Οι όροι επισκευών μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική επισκευών. Οι αλλαγές στην πολιτική επισκευών θα αναρτώνται στην παρούσα σελίδα.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα