Παραλαβή στο κατάστημα κανονικά χωρίς ραντεβού

ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ PROGRESSIV NANO

ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ PROGRESSIV NANO
[Κωδικός : 78444]
*Το προϊόν δεν ειναι διαθέσιμο και δεν διατίθεται προς πώληση*


Περιγραφή
Περιγραφή:Τηλεχειριστήριο για δορυφορικό δέκτη EDISION PROGRESSIV HD C nano και EDISION PROGRESSIV HD C nano Plus.
Χαρακτηριστικά
Μοντέλο

ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ PROGRESSIV nano